Apr 22, 2019

The European Council by Jan Werts

“Anyone interested in learning more about how Europe functions should read Jan Werts’ fascinating book”, according to Dr. Jan Peter Balkenende, Prime Minister of the Netherlands.For the Conclusions of this book see under ‘Artikelen’

Jan Werts´ Journalistieke bloemlezing van zijn werk - Arena Europa / Friends Book: A Journalists´ Anthology, 329 pages.

For the English translation see below

In zijn nieuwste boek over de Europese Raad schetst de ervaren EU-correspondent Jan Werts hoe dit beraad dat ooit begon als een informele topconferentie uitgegroeid is tot het belangrijkste beleidsbepalende orgaan. Het boek beschrijft de werking van de Europese Raad en zijn functioneren tegenover de Europese Commissie, de Ministerraad en het Europees Parlement. Tenslotte is er ruime aandacht voor de belangrijke opwaardering van de Europese Raad als gevolg van het recente Verdrag van Lissabon.