Jan 21, 2019
Dr. Jan Werts
Adres:
Rue Franklin straat 97
B-1000 Brussel
Belgium
Jan.Werts@skynet.be

Telefoon: + 32 11 698330

Gegevens: Wilt u meer weten over de werking van de Europese Unie in haar talloze facetten, laat het weten. Ook reacties of suggesties voor artikelen, voor grotere publicaties of spreekbeurten over Europa zijn welkom.

Please Let me know if you want more information. I’m also curious to hear your comments or ideas regarding articles, books and lectures about Europe.