Sep 15, 2019

The European Council by Jan Werts

“Anyone interested in learning more about how Europe functions should read Jan Werts’ fascinating book”, according to Dr. Jan Peter Balkenende, Prime Minister of the Netherlands.For the Conclusions of this book see under ‘Artikelen’

Jan Werts´ Journalistieke bloemlezing van zijn werk - Arena Europa / Friends Book: A Journalists´ Anthology, 329 pages.

For the English translation see below

In zijn nieuwste boek over de Europese Raad schetst de ervaren EU-correspondent Jan Werts hoe dit beraad dat ooit begon als een informele topconferentie uitgegroeid is tot het belangrijkste beleidsbepalende orgaan. Het boek beschrijft de werking van de Europese Raad en zijn functioneren tegenover de Europese Commissie, de Ministerraad en het Europees Parlement. Tenslotte is er ruime aandacht voor de belangrijke opwaardering van de Europese Raad als gevolg van het recente Verdrag van Lissabon.

 


 

Jan Werts


Jan Werts combineert de vaardigheden van de journalist die de meeste conferenties van de Europese Raad sinds de jaren 70 zelf heeft gevolgd, met de disciplines van de academicus die het eerste proefschrift hierover verschenen schreef. Zijn boek is zowel bedoeld voor wie de Europese Raad vanuit wetenschappelijk oogpunt bestudeert, als voor hen die in de praktijk daarmee te maken hebben.

Voor overzicht recente productie zie: / Overview recent publications at:

https://www.europa-nu.nl/id/vj74jbah5mxv/analyses_van_jan_werts

https://www.consilium.europa.eu/en/library-blog/posts/40-years-of-european-council-as-viewed-by-jan-werts/


 

In 1991 Jan Werts published his doctorate The European Council (Elsevier Science). Twenty years later, Jan Werts as an experienced EU correspondent, outlined in The European Council (John Harper Publishing, London) how these deliberations began as an informal Summit and became the main policy-making Institution of the EU. The book describes the operation of the European Council and its function via-a-vis the European Commission, the Council of Ministers and the European Parliament. Finally, ample attention is given to the significant appreciation of the European Council as a result of the recent Treaty of Lisbon.